Maglagay ng Termino sa Paghahanap o URL ng YouTube Video / Playlist.
I-click ang button na Uri ng file na gusto mo at magsisimula ang Pag-download.

Walang limitasyon.

Sa kasalukuyan, sinusuportahan lang namin ang YouTube.